Verzekeringen

Een schadeverzekering is een verzekering die tot doel heeft een verzekerde na het optreden van een verzekerd risico schadeloos te stellen. De definitie van schadeverzekering wordt door de wetgever opgesteld, etc. etc. etc.Dit soort oeverloze teksten zult u bij Assurantiekantoor Klaassen niet aantreffen.

Ook kun je tegenwoordig overal een verzekering voor sluiten. Is deze ook nodig? En als is vastgesteld dat een verzekering nodig is, is de premie dan in overeenstemming met de voorwaarden?Assurantiekantoor Klaassen is hier duidelijk in: Verzeker die zaken waarvan u het risico niet wenst of kunt dragen en wij kijken voor u naar de best passende oplossing. Helder en duidelijk.

Assurantiekantoor Klaassen is volstrekt onafhankelijk en kan bemiddelen voor nagenoeg iedere verzekeraar die in Nederland werkzaam is op het gebied van:

Auto en verkeer
Wonen
Recht
Recreatie
Uitvaart
Inkomensrisico
Vermogensopbouw
Zorg