Over ons

Assurantiekantoor Klaassen werd in 1962 gestart door de heer Klaassen sr. vooruitstrevend als hij was, bood hij al sedert 1974 bancaire diensten aan. De combinatie verzekeren en financiële dienstverlening was toen reeds een feit.

In de loop der jaren heeft Assurantiekantoor Klaassen goede mensen in dienst genomen en er staat een hecht team van mensen die allen hetzelfde doel nastreven zijnde het besturen van een financieel gezond assurantiekantoor met oog voor de klant.

Door permanente scholing trachten wij onze kennis continue te handhaven op een hoog niveau en daardoor u van dienst te zijn. Natuurlijk beschikt ons kantoor over alle vaardigheden en alle relevante en vereiste diploma's welke gekeurd én akkoord bevonden zijn door de Autoriteit Financiële Markten waardoor ons een vergunning is verleend welke geregistreerd staat onder nummer 12043451.

Kortom Assurantiekantoor Klaassen beschikt over alle bevoegdheden op het gebied van financiële dienstverlening.

Hierbij komt dat Assurantiekantoor Klaassen echt onafhankelijk adviseert aangezien geen enkele financiële instelling zoals een bank of verzekeringsmaatschappij zeggenschap of een eigendomsbelang heeft in onze onderneming. Assurantiekantoor Klaassen is volledig schuldenvrij en heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instelling onder te brengen. Daarnaast hanteert Assurantiekantoor Klaassen een prudent beloningsbeleid zonder omzet gestuurde prikkels.

Wij trachten onze slogan te allen tijde na te komen, want ouderwets degelijk zijn onze moderne, onafhankelijke adviezen, nu en in de toekomst.